V Petržalke plánujú osadiť hniezdne veže pre lastovičky a belorítky

461

Hlavné mesto plánuje v areáli Mestského ovocného sadu na Macharovej ulici v Petržalke osadiť dve hniezdne veže pre lastovičky a belorítky. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk na výrobu a inštaláciu veží pre ich zahniezdenie. Kritériom hodnotenia je najnižšia cena.

Hniezdna veža by mala pozostávať z opornej konštrukcie (stĺpa, skeletu alebo konštrukcie), ktorá bude niesť samotné hniezda. Ich minimálny počet na jednej veži je 40. Maximálna výška hniezdnej veže by mala byť päť metrov. Dodávateľ by mal v rámci inštalácie zabezpečiť stabilné a bezpečné nainštalovanie hniezdnych veží na betónovom podklade. Konštrukcia by mala byť farebne stála, odolná voči poveternostným vplyvom a trvácna najmenej tri roky. Zabezpečená by mala byť aj ich údržba.

„Celkové konštrukčné riešenie bude vyhotovené tak, aby postačovalo svojpomocné vyčistenie priestorov búdok jedenkrát ročne, spravidla po jesennej migrácii vtákov, za pomoci rebríka,“ približuje magistrát. Vtáčie exkrementy by sa tak nemali v priestoroch búdok hromadiť, ani v nadmernom množstve znečisťovať okolie pod vežou.

Zdroj: TASR