V Petržalke sa bude sobášiť v novej sieni v budove miestneho úradu

1481

V bratislavskej Petržalke sa bude sobášiť aj v novej obradnej miestnosti v budove miestneho úradu sídliaceho v Technopole.

Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci na Zastupiteľstve. Sobášiť sa bude naďalej aj v doterajšej obradnej sieni v CC Centre na Jiráskovej ulici, zostáva tiež možnosť obradov na inom mieste v mestskej časti, avšak za poplatok.

Petržalka ako tretie najväčšie mesto na Slovensku má už dlhé roky sobášnu sieň, ktorá tomu vôbec nezodpovedná. Celé roky sa sobášilo len v zasadačke na úrade a tento problém nebol doriešený. V novej obradnej miestnosti v priestoroch miestneho úradu sa budú sobášne obrady konať v piatky v čase od 13.00 do 15.00 h. V obradnej miestnosti v CC Centre sa bude sobášiť vždy v sobotu v čase od 12.00 do 17.00 h.

Petržalčania majú sobáš v úradných dňoch a v úradne určenej miestnosti zadarmo, poplatok platia tí, ktorí sú z inej mestskej časti alebo iného mesta či obce na Slovensku. Avšak aj sobášiace páry s trvalým pobytom v Petržalke si za obrad zaplatia, a to v prípade, ak ho chcú mať v iný deň alebo na inom mieste, napríklad v Sade Janka Kráľa. Vtedy zaplatia 256 eur, v sume je zahrnutý správny poplatok 90 eur a mestská časť vyberá poplatok 166 eur.

Poplatok sa odpúšťa iba v prípade, ak je jeden zo snúbencov trvalo pripútaný na lôžko alebo sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôže dostaviť na sobáš do obradnej siene. Sobáše sa vtedy konajú v byte snúbencov, v nemocnici alebo na inom mieste.

Zdroj: TASR