V Pezinku dokončili obnovu pamätníkov obetiam II. svetovej vojny

855

Mesto Pezinok nezabúda na padlých v II. svetovej vojne. Ich pamiatku si okrem iného uctilo obnovou dvoch pomníkov v meste – na Mladoboleslavskej a na Cajlanskej ulici, ktoré boli v zlom stave. Práce realizoval víťaz verejného obstarávania Pavol Sedlák v celkovej hodnote 3400 €. Na túto rekonštrukciu získalo mesto dotáciu z Úradu vlády SR v sume 1 600  a tiež z Ministerstva vnútra SR v sume 300 €. Zvyšných 1500 € pochádzalo z rozpočtu mesta.

Obidva zrekonštruované pomníky boli postavené po konci II. svetovej vojny a majú teda viac ako 70 rokov. Ich vek a poveternostné podmienky sa výrazne podpísali na žalostnom stave týchto národných kultúrnych pamiatok. Oba boli znečistené, pokryté prasklinami a chýbali im niektoré časti.

Predmetom obnovy pomníkov bolo ich vyčistenie od nánosov starých farieb, uhlíkov a machov, odstránenie starých cementových plomb a zvetraných častí, doplnenie  a domodelovanie  všetkých chýbajúcich prvkov a prasklín pieskovcovou zmesou, vyčistenie mramorovej dosky, farebné zjednotenie všetkých doplnených častí, obnova písma, vybrúsenie a maľba kovových častí a následná kompletná  konzervácia,“ vysvetlila vedúca majetkového oddelenia Silvia Ruppertová.

História obnovených pamätníkov

Pomník padlým v SNP na Mladoboleslavskej ulici dal postaviť v roku 1947 Zväz vojakov Slovenského národného povstania v Pezinku. Dielo vyhotovil sochár Pavol Mucha v duchu socialistického realizmu najskôr ako dvojicu s umierajúcim vojakom. Súsošie bolo slávnostne odhalené 2. novembra 1947. „Tretia stojaca postava strážiaceho vojaka s automatickou zbraňou bola zhotovená a doplnená až v roku 1949. Samotné súsošie stojí na zvýšenom kamennom podstavci, do ktorého je z čelnej strany zakomponovaná čierna kamenná tabuľa s menami deviatich vojakov, z ktorých je najznámejší Karol Pekník,“ povedal historik z Mestského múzea v Pezinku Eduard Zvarík.

Miesto osadenia pomníka bolo zvolené úmyselne, keďže v jeho blízkosti sa nachádzalo 6 hrobov príslušníkov sovietskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní Pezinka.

Pomník padlým v II. svetovej vojne na Cajlanskej ulici bol postavený bol v roku 1945. „Ide o typ solitérnej drobnej stavby v tvare zrezaného obelisku vo vrchole s plápolajúcim plameňom. Z čelnej strany je do pomníka vsadená biela tabuľa s rozmernejšou päťcípou hviezdou a nápisom s textom: Na večnú pamiatku padlým hrdinom Červenej armády. Z troch strán je pomník chránený malým kovovým zábradlím,“ vysvetlil historik z Mestského múzea v Pezinku Eduard Zvarík.

Na Cajle zahynulo 66 sovietskych vojakov, ktorí boli pochovaní v 25 hroboch. V roku 1946 ich exhumovali a previezli a Slavín. Pomník stojí pravdepodobne v blízkosti zaniknutých hrobov.

Oba pomníky boli vyhlásené 17. júla 1963 za národnú kultúrnu pamiatku.

Zdroj: Mesto Pezinok