V Podunajských Biskupiciach dokončili práce na projekte – prvá etapa „Zeleného srdca Podunajských Biskupíc“

781

Podunajským Biskupiciam sa podarilo dokončiť práce na projekte – prvá etapa „Zeleného srdca Podunajských Biskupíc“. Tento týždeň ho mestská časť slávnostne otvorila.

„Kompletne zrevitalizované okolie pred miestnym úradom s prvkami drobnej mestskej architektúry, ružovým záhonom, vodným prvkom i detským ihriskom sme slávnostne odovzdali do užívania verejnosti. Samozrejme, ku konečnému efektu ešte chýbajú plnohodnotné pochôdzne trávnaté plochy a 200 rokov staré kultivary ruží tiež potrebujú svoj čas, kým popínavým spôsobom vyrastú do stavu, s ktorým z estetického hľadiska rátame,“ priblížila mestská časť na sociálnej sieti.

Nad rámec projektového riešenia je celé územie v noci osvetlené a bude monitorované samostatnou bezpečnostnou kamerou. Pribudlo viacero vzrastlých stromov, okrasné rastliny, bylinková záhrada aj pitná fontánka. Taktiež je urobená kompletná príprava pre osadenie elektronabíjačky pre autá a v priebehu tohto týždňa ešte bude osadený prístrešok na bicykle. V prístrešku bude stojanová elektro nabíjačka a servisný stojan, na ktoré získala mestská časť dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja.

„Naďalej sa budeme snažiť o skrášlenie našej mestskej časti aj týmto spôsobom. Ďalšou snahou je dokončiť aj druhú etapu projektu, ktorá zahŕňa dve zelené plochy na Biskupickej ulici. Na realizáciu sa snažíme o nenávratný finančný príspevok z eurofondov,“ dodáva mestská časť.

Zdroj: Podunajské Biskupice – Oficiálna stránka Mestskej časti Bratislava