V Podunajských Biskupiciach sa slávnostne strihala páska a odovzdával sa aj učiteľský byť

944

Základná škola na Podzáhradnej v Podunajských Biskupiciach prešla rekonštrukciou stravovacej jednotky. Starosta mestskej časti symbolicky prestrihol pásku a odovzdal kuchyňu do užívania škole. 

V kuchyni a priľahlých priestoroch boli realizované stavebné úpravy. Vymenili sa elektrické rozvody, rozvody vzduchotechniky, vody a kanalizácie, odstránili sa jestvujúce povrchy stien, stropov a podláh a nahradili novými. Realizovali sa drobné dispozičné úpravy z dôvodu vytvorenia optimálnych podmienok pre celkové fungovanie modernej kuchyne. Obstaralo sa aj nové technologické vybavenie.  

Taktiež bol odovzdaný do užívania učiteľský byt v budove materskej školy na Estónskej 3. Predmetom rekonštrukcie bola výmena rozvodov vody a kanalizácie, odstránenie pôvodných povrchov stien, stropov a podláh, kompletná rekonštrukcia kúpeľne a kuchyne. Novými nájomníčka sú pani učiteľky so Základnej školy na Vetvárskej ulici.  

Zdroj: Podunajské Biskupice