V pondelka sa bude konať hromadný odlov diviakov vo forme spoločnej poľovačky v oblasti Kamzík

1130

Mestské lesy v Bratislave upozorňujú na uzáveru Kamzíka. V pondelok 5.12 medzi 07.30 a 13:00 sa bude konať hromadný odlov diviakov vo forme spoločnej poľovačky v oblasti Kamzík.

V tomto čase bude na nevyhnutnú dobu uzatvorená celá oblasť lesa nad Kramármi: Cisárska cesta, Americké námestie s rozhľadňou, oblasť pod Televíznou vežou a okolie. Samotný rekreačný areál, parkoviská, oblasť od Kamzíka smerom na Snežienku a Ahoj bude prístupná bez obmedzenia. Rovnako aj zvyšok lesoparku. Na zákaz vstupu do oblasti budú dohliadať príslušníci mestskej polície a lesnej stráže.

Vzhľadom na závažnú situáciu s vysokým stavom populácie diviačej zveri a jej prenikaniu do intravilánu mesta, bolo nevyhnutné prijať viacero opatrení na zníženie počtu diviakov. Jedným z nich je aj táto forma intenzívneho odlovu, ktorá predstavuje efektívny nástroj na zlepšenie situácie.

„Intenzívny odlov plánujeme vždy na obdobie cez pracovné dni doobeda, mimo hlavnej rekreačnej sezóny, kedy sa obmedzenia dotknú čo najmenšieho počtu návštevníkov,“ približujú Mestské lesy v sociálnej sieti. Okrem spoločnej poľovačky sa od leta zvýšili aj individuálny odlov, najmä v oblasti nad Kramármi a Kolibou. Veterinári zas odchytávajú problémové jedince do klietok v intraviláne mesta. „Prosíme o pochopenie a dodržiavanie pokynov mestskej polície a lesnej stráže. Informácie o uzávere sú vopred vyznačené aj priamo v teréne cez informačné tabule,“ dodávajú.

Odlov v číslach

Za mesiac október bolo individuálnym spôsobom odlovených 48 kusov diviakov, z toho až 22 kusov v kritických lokalitách nad Kramármi a Kolibou. Na spoločných poľovačkách bolo odlovených 27 kusov. Od začiatku sezóny bolo odlovených už vyše 250 kusov diviačej zveri, čo je už teraz viac ako za celú minulú sezónu vnútri v meste bolo, od začiatku roka, veterinármi odchytených do klietok až 38 kusov.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave