V prevencii reumy zohráva úlohu životný štýl, genetika či zamestnanie

673

V prevencii reumatických ochorení zohráva úlohu životný štýl, váha, genetika či zamestnanie. Dôležitými faktormi sú aj vek či fajčenie. Pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa reumatizmu to pripomína pacientske občianske združenie Liga proti reumatizmu na Slovensku.

Reumatoidná artritída patrí medzi najčastejšie zápalové reumatické ochorenia. Postihuje 0,5 až jedno percento populácie a až trojnásobne častejšie sa vyskytuje u žien ako mužov. Na Slovensku ňou trpí viac ako 26.000 ľudí, pričom každý rok je diagnostikovaná ďalším minimálne 1300 pacientom. Prejavuje sa zápalom kĺbov a často aj postihnutím iných orgánov a systémov, predovšetkým pľúc, ciev, srdca a očí.

„Pre reumatické ochorenia je charakteristický chronický priebeh a progresívny, postupne sa zhoršujúci charakter. Často vedie k zníženiu pohyblivosti, postupnému vývoju deformít, čo môže viesť až k trvalej invalidite. To následne prispieva k sociálnej izolácii, k reťazeniu ďalších pridružených ochorení a k mortalite,“ upozornila liga. Zdôrazňuje, že podmienkou úspešného zvládnutia reumatoidnej artritídy je predchádzanie nezvratného kĺbového poškodenia. Preto je nevyhnutná včasná diagnostika a liečba.

Liga v tomto roku podporuje pacientov k tomu, aby sa o svoje zdravie zaujímali sami a podporovali svoju liečbu, efektívnejšie komunikovali s lekárom a spoločne rozhodovali o ďalšom postupe. Aktuálna edukácia podporuje aj pohybové aktivity, ako sú nordic walking či joga.

Tento rok liga prichádza aj s novou aktivitou, ktorá bude kombinovať pestovanie jemnej motoriky a chôdze. Touto aktivitou bude maľovanie kamienkov, ktoré pri ‚walkovaní‘ následne umiestnime na svojej obľúbenej trase v prírode. Prvé tri maľované kamienky budú reumatici hľadať už v sobotu 14. októbra v Piešťanoch.

Zdroj: TASR