V Prievoze vznikne komunitné nájomné bývanie pre seniorov

1603

V októbri Metropolitný inštitút Bratislavy vyhlásil architektonickú súťaž pre nájomný bytový súbor určený pre seniorov na Parkovej ulici v Prievoze. Víťazný návrh vybrala odborná porota z 56 návrhov.

Porota prihliadala aj na požiadavky susediacich obyvateľov, ktorí preferujú nižšiu zástavbu a komornú atmosféru. Víťazný návrh prináša 8 menších domčekov usporiadaných tak, aby vytvárali prirodzený priehľad na kaštieľ od vstupu do územia.

Hlavnou kvalitou návrhu, o ktorej autori porotu presvedčili, je útulnosť navrhnutého prostredia. Návrh najlepšie zodpovedá predstavám o dome, kde má každý jeho obyvateľ dostatok súkromia a zároveň priestor pre spoločenské aktivity.

Víťazný Superatelier vo svojom návrhu zároveň vytvára odkaz na bývalé skleníky, ktoré patrili v minulosti ku kaštieľu, ten však patrí súkromnému majiteľovi. Nové skleníky budú zároveň dopĺňať komunitné zameranie celého projektu. Cieľom bolo vytvoriť priestor pre seniorov a seniorky, kde sa budú cítiť vítane a zároveň budú v každodennom kontakte so svojimi susedmi.

Komunitný charakter návrhu prepája novovytvorené centrálne nádvorie – zimnou záhradou, ktorá bude ponúkať širokú škálu aktivít. V nádvorí sa bude koncentrovať spoločenský život obyvateľov a obyvateliek, cez nádvorie budú zároveň aj vchádzať domov.

Zdroj: MIB