V Ružinove bude zber komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok

852

Máte doma staré spotrebiče, zvyšky farieb, lepidiel, staré batérie či akumulátory? Nevyhadzujte ich do bežného odpadu. Prineste ich na určené miesto.

Aj tento rok bude prebiehať jarný zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v každej mestskej časti. V Ružinove môžete nepotrebný odpad s obsahom škodlivýn priniesť v sobotu, 27. mája 2023 od 8:00 do 10:00 na parkovisko pred kúpaliskom Delfín v Ružovej doline. 

Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať staré náterové hmoty*, odpadové rozpúšťadlá*, pesticídy*, oleje a tuky*, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

* Tekuté látky musia byť v uzavreté v pevných obaloch, maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba.

Harmonogram zberu vo všetkých mestských častiach si môžete stiahnuť tu.

Obyvatelia Bratislavy môžu tento druh odpadu bezplatne odovzdať aj po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích hodín.

Zdroj: Ruzinov.sk