V Ružinove by mal v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament

678

V bratislavskom Ružinove má v budúcnosti pôsobiť mládežnícky parlament. Fungovať má ako poradný a iniciatívny orgán miestneho zastupiteľstva i starostu. Jeho zriadenie odobrili tento týždeň miestni poslanci, ktorí zároveň schválili aj štatút Ružinovského mládežníckeho parlamentu. Fungovať by mal podľa odhadov od septembra.

„Je to dôležitý krok mestskej časti práve k podpore práce s mládežou. Zapojíme mládež do činnosti v prospech svojho okolia a zároveň ich budeme smerovať k zodpovednosti a občianskej angažovanosti,“ uviedla miestna poslankyňa a jedna z predkladateliek materiálu Marcela Kulifajová. Cieľom je tiež v spolupráci s mladými ľuďmi spoznať názory na rôzne témy z komunitného života.

Členom RMP sa môže stať mladý človek vo veku od 18 do 30 rokov, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti. Parlament môže mať maximálne 15 členov. Podľa potreby si môže zriadiť aj pracovné skupiny zamerané na riešenie problému v určitej oblasti. Členom takejto skupiny môže byť aj nečlen parlamentu, ktorý však môže byť nápomocný pri riešení otázok určitej oblasti.

Záujemca o členstvo v RMP musí vyplniť formulár elektronickej prihlášky zverejnenej na webe mestskej časti, ktorej súčasťou bude motivačný list. Výzva na podávanie prihlášok bude zverejnená najneskôr 60 dní pred koncom aktuálneho funkčného obdobia členov RMP. Členov vyberá a ustanovuje do funkcie miestna komisia školstva, kultúry a športu.

Mládežnícky parlament funguje už viac ako rok v bratislavskej Petržalke. Pracovné skupiny už predkladali rôzne materiály, vyjadrovali sa k rozpočtu, dávali viaceré iniciatívne návrhy mladých ľudí, čo by chceli zmeniť alebo vylepšiť. Od jesene by mohol začať fungovať aj Mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja.

Zdroj: TASR