V Senci sa konala Míľa pre mamu, nechýbala ani tombola a pestrý kultúrny program na námestí

525

V rovnaký deň, v rovnaký čas, ale na mnohých miestach Slovenska a zahraničia sa oslavuje materstvo. Tento rok to bolo v sobotu 13. 5. 2023. Prejdením pomyselnej míle (1 míľa – 1,6 km) sme sa chceli poďakovať našim mamám, starým mamám, krstným mamám aj adoptívnym mamám za ich obetavosť, pochopenie, výchovu a bezhraničnú lásku.

Míľu pre mamu organizuje nepretržite už od roku 2004 Únia materských centier v spolupráci s miestnymi rodinnými či materskými centrami. Je známa ako Najväčšia oslava dňa matiek na Slovensku.

V Senci si počas Míle pre mamu rodiny pred MsKS mohli užiť množstvo krásnych vystúpení v podaní detí zo ZŠ Kráľová pri Senci, MŠ Košická v Senci, MŠ Tureň Óvoda, SZUŠ R. Madarászovej, Loved Dance School, Ninos Latinos. Celým programom nás sprevádzala príjemná Michaela Suriniová Saleh. Program na pódiu zakončila tombola a skvelá kapela Kaja & What else. O prestrihnutie pásky a tým aj odštartovanie míľovej prechádzky sa postarala štatutárka RC Senecké slniečko Ing. Andrea Palcová a prednostka MsÚ v Senci Ing. Jarmila Répássyová.

Zábavu si mohli užiť aj tí, čo sa pomyselnú míľu rozhodli prejsť po Lichnerovej ulici, kde na deti čakali dobrovoľníci zo ZŠ Tajovského s úlohami, ktoré naše mamy robia denne (napr. obliekanie a kočíkovanie bábätka, vešanie bielizne, nakupovanie, triedenie, zametanie a mnoho iného). Ak deti zvládli, čo ich mamičky, čakala ich sladká odmena v podobe cukrovej vaty a skákací hrad. Bola pripravená aj tajnička, za jej vyplnenie získali deti darček pre svoju  mamičku – medovníkové srdiečko. Deti si mohli vyskúšať aj hru na klavíri, ktorú im zabezpečila Hudobná škola YAMAHA a logické úlohy z Kid genius Senec, či 1. pomoc pod dohľadom dobrovoľníčok z Červeného kríža.

Mamičky sa mohli nechať skrášliť od Mary Kay. Počasie nám prialo a my sme mohli spolu osláviť nielen materstvo, ale aj dobrovoľnícku prácu žien v materských a rodinných centrách. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a účinkujúcim, ale hlavne vám, že ste prišli spolu s nami vzdať hold našim mamám.

Zdroj: Senec.sk