V Senci zasadal krízový štáb

3602

Na Mestskom úrade v Senci zasadol krízový štáb k informácii o výskyte koronavírusu COVID-19 v Senci. Mesto prijalo opatrenia, ktoré sa týkajú škôl a škôlok. 9. a 10. marca Senec určil mimoriadne voľno a tiež zatvorili Dom sociálnych služieb v Senci do 13.3. Ďalšie informácie poskytne mesto dnes 9.3., kedy má opäť zasadať krízový štáb.

Primátor Dušan Badinský bol informovaný o výskyte koronavírusu u občana Mesta Senec, čo potvrdil Úrad verejného zdravotníctva SR 8.3.2020 o 18:30. Krízový štáb Mesta Senec zasadol o 19:15. Výskyt koronavírusu u ženy s trvalým pobytom v Senci potvrdil aj regionálny hygienik, ktorý však uviedol, že infikovaná žena býva trvale v Bratislave.  

Primátor Dušan Badinský zvolá opäť krízový štáb 9.3.2020 a stretne sa s krízovým štábom BSK aj s prednostom OÚ PhDr. Martinom Dobošom.

Primátor žiada občanov Mesta Senec, aby dôsledne dodržiavali pokyny štátnych inštitúcií, ktoré sú zverejňované prostredníctvom médií.

Videopríhovor primátora Dušana Badinského o záveroch rokovania: https://www.facebook.com/watch/?t=35&v=1479873518841684

Zdroj: Mesto Senec