V Šenkviciach už funguje nová svetelná signalizácia

938

Začiatkom novembra spustil správca župných komunikácií do prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu na križovatke ciest III/1046 a III/1086 v intraviláne obce Šenkvice. Po križovatke v Pezinku ide tak o ďalší semafor, vďaka ktorému Bratislavský samosprávny kraj predpokladá zníženie nehodovosti a bezpečnejšiu jazdu.

„Križovatka bola známa svojou nehodovosťou z dôvodu rozdielnych výškových rozdielov jednotlivých vetiev, teda križujúcich sa ciest. Preto bola stavebne prebudovaná a doplnená o riadenie cestnou dopravnou signalizáciou. Popri komplexných rekonštrukciách ciest je aj toto ďalší spôsob ako urobiť dopravu v kraji bezpečnejšou a plynulejšou,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Križovatka má inteligentné dynamické riadenie jednotlivých smerov podľa intenzity dopravy. To znamená, že detektory snímajúce vozidlá a chodcov prispôsobujú signálny plán aktuálnej dopravnej situácií. Jej súčasťou je i meteostanica, ktorá najmä v zimnom období zabezpečiť operatívnejší výkon zimnej údržby podľa stavu a povrchu vozovky.

Z novej križovatky majú benefit chodci, pretože im umožňuje bezpečný priechod na druhú stranu komunikácie. Rovnako aj vodiči, nakoľko z vedľajších komunikácií sa plynulejšie zaradia do premávky a znižuje sa nehodovosť v úseku.

Ide už o v poradí druhú „smart“ cestnú dopravnú signalizáciu vybudovanú Správou ciest BSK. Prvá bola do užívania spustená v nehodovej lokalite na križovatke ciest II/502 a III/1083 v intraviláne mesta Pezinok v smere na Slovenský Grob v priebehu marca tohto roku.

Župný správca komunikácií plánuje aj naďalej pokračovať vo zvolených technológiách, nakoľko už i v praxi badať zvýšenie bezpečnosti na spravovaných komunikáciách. Rovnako je to cenné aj pre dispečerskú službu SCBSK pre ďalšie operatívne a optimálne zabezpečenie bežnej a zimnej údržby.

Foto: Správa ciest BSK