V Starom Meste pribudne nové detské ihrisko, vybuduje ho Slovenská technická univerzita

1316

Staromestskí poslanci schválili na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva prenájom časti pozemku osobitným zreteľom Slovenskej technickej univerzite.

Pozemok s rozlohou 174 m2 v správe Starého Mesta sa nachádza v tesnej blízkosti Študentského domova J. Hronca medzi ulicami Bernolákova a Legionárska a bude na ňom vybudované detské ihrisko. 

Ihrisko bude primárne slúžiť deťom z novej materskej školy STUBAčik, ktorá privíta prvých škôlkarov v septembri 2020. Po skončení prevádzky škôlky však bude každý deň prístupné aj ostatným deťom z okolia.

Nájomná zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú s ročným „nájomným“ 1 € pričom Slovenská technická univerzita vybuduje ihrisko na vlastné náklady a počas doby nájmu sa bude starať aj o údržbu a bezpečnosť.

Projekt je výsledkom jedinečnej spolupráce univerzity, samosprávy a súkromného sektora. Mestská časť má do budúcnosti v pláne zrevitalizovať aj zvyšnú časť pozemku.

Materská škola STUBAčik, ktorej súčasťou bude aj nové ihrisko, začne fungovať v septembri 2020. Ide o vôbec prvú súkromnú materskú školu na Slovensku zriadenú univerzitou. Slúžiť bude zamestnancom a študentom STU, s tým, že univerzita deklarovala vôľu, že v prípade nenaplnenia stavu poskytne voľné kapacity pre spádovú oblasť Starého Mesta. Škôlka bude mať jednu triedu s kapacitou 22 detí rozličného veku.

Ide o pilotný projekt, ktorý by mohol byť príkladom pre ďalšie vysoké školy a univerzity. Podpora mladých vedcov vytvorením podmienok a sociálnej infraštruktúry je základným predpokladom rozvoja spoločnosti.

STUBAčik okrem celodennej starostlivosti umožní aj takzvaný denný stacionár pre maximálne 7 detí, ktorý je určený pre študentov – rodičov, ktorým tak zabezpečí starostlivosť o ich dieťatko v čase, kým budú na vyučovaní alebo na skúške.

Zdroj: Staré Mesto