V Starom Meste pribudol Podchod pamäti a Schody rabína Armína Friedera

1055

Tabuľky s označením názvov pribudli pred pár dňami na dve doteraz anonymné verejné priestranstvá.

Svoje pomenovanie dostal podchod pre peších pod mostom SNP a schody, ktoré tvoria spojnicu medzi Židovskou ulicou, pôvodne tu žili členovia ortodoxnej židovskej komunity a podchodom vyúsťujúcim v lokalite Rybného námestia, kde stála Neologická synagóga.

Obe lokality sa nachádzajú v miestach, ktoré kedysi tvorili nielen prirodzené centrum jadra mesta, ale aj historicky spájali pôvodné židovské osídlenie s mestom.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy