V Starom Meste sa kreuje nový návrh VZN o otváracích hodinách

867

V bratislavskom Starom Meste sa kreuje nové všeobecne záväzné nariadenie o otváracích hodinách prevádzok. Návrh pripraví pracovná skupina zložená zo zástupcov prevádzkarov, obyvateľov, mestskej časti i hlavného mesta. Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová verí, že sa podarí dospieť k prijateľnému konsenzu. Sama si vie na skúšku predstaviť aj riešenie situácie takmer bez regulácie.

„Ako sú požiadavky v širokom vejári, tak aj možnosti riešenia sú v širokom vejári. Nikdy nebudú spokojní všetci, pri takýchto veciach sa to ani nedá. Ale snáď nájdeme dohodu. Musíme nájsť spôsob, ako spolužiť, keď to má fungovať,“ povedala pre TASR Aufrichtová.

Návrh VZN by mala pracovná skupina pripraviť čo najskôr, aby jeho znenie mohla verejnosť v zákonnej lehote pripomienkovať a aby sa ním mohli zaoberať aj miestni poslanci. Dôvodom je aj to, že od 1. januára 2022 má nadobudnúť účinnosť VZN zakotvujúce pravidlá, ktoré prijalo miestne zastupiteľstvo na svojom septembrovom rokovaní.

Prijaté návrhy poslancov, ktoré skrátili prevádzkové hodiny, však znamenajú podľa prevádzkarov zásadný zásah do ich podnikania. Podľa starostky dané VZN nerieši ani upozornenie Protimonopolného úradu SR o diskriminačných častiach nariadenia. Upozornili na to aj prevádzkovatelia na stretnutí, ktoré zorganizovalo vedenie mestskej časti, téma bola tiež otvorená na stretnutí s občanmi. „Síce sa obe strany nie vždy chápali, ale vypočuli si argumenty,“ poznamenala Aufrichtová. Za dlhšie otváracie hodiny sú aj niektorí Staromešťania.

Z viacerých stretnutí podľa starostky vyplynulo, že problém by vyriešili cielené, nie plošné riešenia, keďže problémom je len zopár prevádzok. Niekedy je tiež podľa nej lepšie neregulovať vôbec, pričom prevádzky by si sami podelili trh a zákazníkov v čase. Do pozornosti dáva štúdie, ktoré majú potvrdzovať, že v takýchto prípadoch býva najväčší pokoj. „Za úvahu stojí, či nie je riešením nechať to skoro bez regulácie a keď bude problém, tak tému opäť otvoríme,“ skonštatovala Aufrichtová s dôvetkom, že a netreba obávať toho, že by boli prevádzky otvorené 24 hodín denne.

Otváracie hodiny prevádzok sú dlhodobým problémom Starého Mesta. Prijímané VZN prechádzajú drobnohľadom, sú často pripomienkované a napádané prokuratúrou, naposledy aj PMÚ SR.

Zdroj: TASR; Foto: BSK/Monika Kováčova