V Starom Meste vypratávajú budovu Majáka nádeje

735

V Starom Meste začali s vypratávaním starého a zdevastovaného nábytku z budovy na Karpatskej ulici, niekdajšieho sídla neziskovej organizácie Maják nádeje. V súčasnosti patria priestory neziskovej organizácii Dobrý dom, ktorú založila mestská časť s cieľom zachovať ich pôvodný verejnoprospešný účel. Interiér budovy by mal byť vyčistený do konca septembra.

„Keďže je budova znečistená a kontaminovaná trusom od holubov a iných živočíchov, po odstránení nábytku sa budú priestory dekontaminovať a dezinfikovať,“ uviedla Petra Balážová, riaditeľka neziskovej organizácie. Na tieto práce získal Dobrý dom nedávno aj grant vo výške 10.000 eur.

S vypratávaním priestorov pomáhajú aj dobrovoľní hasiči. „Pomoc si veľmi vážime, keďže interiér zariadenia bol naozaj v žalostnom stave a nebolo jednoduché nájsť niekoho, kto by sa odvážil dať ho do poriadku,“ priznala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Hasiči museli totiž uprostred leta pracovať v ochranných oblekoch, keďže priestory sú kontaminované holubím a potkaním trusom, telami mŕtvych holubov či hlodavcami.

Po tom, ako sa priestory podarí dať opäť do hygienicky vhodného stavu, by sa mal hľadať konkrétny cieľ ich využitia. Bez ich vyčistenia totiž nie je možné robiť ani obhliadky pre záujemcov, ktorých mestská časť eviduje viacero. Cieľom je, aby sa budova opäť využívala na humanitárne, sociálne alebo vzdelávacie účely.  

Nezisková organizácia Dobrý dom plne pod kontrolou mestskej časti bola zapísaná do registra neziskových organizácií vlani v júli. Majetok pôvodnej organizácie Maják nádeje, ktorá je v likvidácii, bol prevedený v katastri nehnuteľností v januári 2021.

Zdroj: TASR; Foto: Staré Mesto