V Starom Meste začali so zberom veľkorozmerného odpadu. Pozrite sa, kde všade nájdete kontajnery

991

Dvakrát ročne, vždy na jar a jeseň zabezpečuje Staré Mesto bezplatne pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na veľkorozmerný domový odpad. Zber rozmerného odpadu prebieha od septembra až do 2. novembra. Kontajnery sú určené pre obyvateľov – fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Do kontajnerov patrí starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok (na základe skúseností z minulých rokov mestská časť zistila, že ak je nábytok rozobratý, vojde sa ho do kontajnerov viac), koberce, matrace a pod. Naopak, kontajnery neslúžia na zber starých pneumatík, stavebného odpadu, elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.), na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky).

Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť LEONTECH s.r.o. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 10.00 hod.) podľa vyššie uvedeného harmonogramu. Kontajnery budú označené logom mestskej časti Staré Mesto a budú žltej farby.

Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia, potom budú odvezené. „Odporúčame preto, aby obyvatelia napĺňali kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu. Z dôvodu bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby pristavené kontajnery neotvárali a v prípade, že sú už plné, ich neprepĺňali,približuje mestská časť.

HARMONOGRAM

21.9.2022
Alžbetínska-Dobrovičova
Krížna-Záhradnícka (vnútroblok 24-28)
Nad lomom-Buková
Kubániho-Čerešňová

26.9.2022

Továrenská 8
Beskydská 2
Partizánska-Lichardova
Palárikova 4-6

28.9.2022
Fraňa Kráľa 1-Lermontovova
Tvarožkova-Smetanova
Grösslingova 21-23
Blumentálska-Wilsonova

3.10.2022

Žižkova 24
Mudroňova-Broskyňová
Lazaretská-Cintorínska
Havlíčkova-Prokopa Veľkého

5.10.2022

Mozartova 10-16
Bohúňova-Gaštanová
Justičná-Karadžičova-Chorvátska
Záhrebská-Tabaková

10.10.2022

Kysucká-K železnej studienke
Vetvová-Jančova
Dunajská 62
Urbánkova 5

12.10.2022

Martinengova 1-Drotárska cesta
Západný rad-Gaštanová
Rybné námestie
Šulekova 19

17.10.2022

Súbežná-Matúšova
Vysoká-Obchodná (reštaurácia Panda)
Belopotockého-Björnsonova
Gorazdova-Langsfeldova

19.10.2022

Révová-Na kopci
Svetlá-Tichá
Drotárska cesta-Na Hrebienku
Sokolská 3

24.10.2022

Za Sokolovňou 3
Poštová
Mariánska-Heydukova
Laurinská-Nedbalova

26.10.2022

Čajkovského-Leškova
Javorinská-Hummelova
Vlčkova-Dohnalova
Rubinsteinova-Haydnova

2.11.2022

Bartókova 4-6
Poľská 2
Gajova 15-17
Škarniclova 1 – park. Miesto ZŠ

Zdroj: Staré Mesto