V Záhorskej Bystrici pribudli nové tabule. Pomôžu vám objavovať pekné miesta v okolí

809

Pre lepšiu informovanosť návštevníkov Záhorskej Bystrice pri vstupoch od lesíka alebo od Poľného mlyna pripravila mestská časť informačné turistické tabule s vyznačením jej dominánt.

Nájdete na nich napríklad aj turistické chodníky Malých Karpát. V týchto dňoch zároveň mestská časť vysádza zeleň pri protihlukovej stene pri kruhovom objazde. Vstup do Záhorskej Bystrice bude tak opäť o čosi zelenší.

Zdroj: Záhorská Bystrica