V Záhorskej Bystrici revitalizujú školský areál

882

V Záhorskej Bystrici prebieha revitalizácia školského areálu, kde sa aktuálne menilo oplotenie v areáli školy. Aktuálne sa odstraňuje to staré, následne sa osadia stĺpiky s výškou 160cm a osadí nové. Zároveň sa v chýbajúcich miestach dosadí živý plot.

Zdroj: Záhorská Bystrica