V Záhorskej sa tento rok podarilo zrevitalizovať nielen cesty a chodníky, ale aj školský areál

595

Napriek veľmi náročnej korona kríze sa okrem revitalizácie školského areálu podarilo Záhorskej Bystrici zrealizovať všetky naplánované opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov.

Z dlhodobých požiadaviek obyvateľov opravili prvú časť cesty na Podkerepušky, slepú časť Donskej ulice a koniec ulice Pavla Blaha smerom k prečerpávacej stanici. V spolupráci s developerom opravili prepadliny na kruhovom objazde na ceste.

Pri Vápenickom potoku oproti predajnému miestu Pod Vŕškami. Magistrát v týchto dňoch dokončil rekonštrukciu Bratislavskej ulice aj s výmenou žľabov od kruhového objazdu až po Hodonínsku ulicu. V lete urobil aj časť Gbelskej ulice s chodníkom a aj chodník na Hargašovej ulici pri škole.

V budúcom roku bude mestská časť pokračovať v opravách a údržbách ciest.

Zdroj: Záhorská Bystrica