V župnej poliklinike bude k dispozícii nová pľúcna ambulancia

1595

Poliklinika Karlova Ves, ktorá je v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, rozširuje portfólio ambulancií o novú pneumologickú ambulanciu. Pacienti ju nájdu na 1. poschodí od novembra. Finančne ju bude dotovať župa. 

„Pri globálnej pandémii a ochorení covid stúpol dopyt po pľúcnych ambulanciách o 50 percent. Preto župa zareagovala na tento zvýšený dopyt a získala do tohto zdravotníckeho zariadenia pľúcnu doktorku. Čo som veľmi rád, nakoľko lekárov všeobecne je stále menej a menej. Starí odchádzajú do dôchodku a mladí sa do tejto oblasti veľmi nehrnú. Týka sa to tak všeobecných lekárov, ako aj špecialistov. Aj takto sa župa stará o svojich pacientov, aby mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť,“ objasnil predseda BSK Juraj Droba.

Snahou BSK, ako aj Polikliniky Karlova Ves, je poskytovať komplexné služby, aby pacienti našli väčšinu potrebných ambulancií na jednom mieste. Pacient tu má k dispozícii praktických lekárov pre dospelých, ale aj pre deti a dorast, či zubárov, gynekológov, ako aj špecialistov.

„Rozhodli sme sa ju otvoriť v našej poliklinike, pretože tu máme prístup k RTG pracovisku, čo je dôležitá vyšetrovacia metóda v pľúcnom lekárstve. Reálne bude otvorená od novembra, keď sa podarí dotiahnuť všetky administratívne veci so zdravotnými poisťovňami,“ povedal lekár BSK a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay.

Do ambulancie sa bude dať objednať cez objednávkový systém, ktorý bude bezplatný, ale výrazným spôsobom pomôže a uľahčí menežovanie toku pacientov. Nepríde tak k hromadeniu ľudí pred ambulanciou.  

„Aktuálne stúpa počet pacientov s dlhodobými respiračnými komplikáciami po prekonaní covidu, pričom dlhodobé dýchacie problémy majú aj pacienti s ľahkým priebehom. Čiže ten tlak na nás pneumológov narastá. V Karlovej Vsi je dlhodobý nedostatok pneumológov, preto vznikom tejto ambulancie vidíme možnosť rozšírenia tejto starostlivosti. Covid však nie je jediný problém. Narastá aj počet pacientov s chronickými obštrukčnými chorobami pľúc a netreba podceňovať ani aktuálnu migračnú situáciu, pretože v blízkej budúcnosti môžeme čeliť aj nárastu TBC a takýchto ambulancií bude treba viac,“ doplnila lekárka pneumologickej ambulancie MUDr. Katarína Bánska.