Vajnorská električková radiála je modernejšia a komfortnejšia

601
Vajnorská električková radiála

Osem kilometrov nových koľají, 14 zmodernizovaných zastávok, prvý zelený prístrešok a hlavne tichšia a komfortnejšia jazda. Modernizácia vajnorskej električkovej radiály je ukončená.

Na štvorkilometrovej trati bol kompletne vymenený koľajový zvršok, zmodernizované križovatky, pribudli nové nástupištia a prístrešky na zastávkach, elektronické informačné tabule a úplnou novinkou je prvý prístrešok MHD so zelenou strechou na Zlatých Pieskoch.

„V Bratislavskom kraji za posledné roky sledujeme enormný nárast individuálnej automobilovej dopravy. To spôsobuje nielen kolóny, ale aj znečistenie ovzdušia. Riešením je podpora koľajovej dopravy, a to železničnej aj električkovej. Projekt vajnorskej električkovej radiály je jedným z takých, vďaka ktorým dokážeme pritiahnuť ľudí do verejnej dopravy. Spolu s primátorom Matúšom Vallom a predsedom predstavenstva dopravného podniku Martinom Rybanským sme dnes oficiálne ukončili modernizáciu električkovej trate od Kuchajdy až po Zlaté Piesky. Bratislavský samosprávny kraj bol súčasťou tohto projektu ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy. Aj vďaka kolegom zo župy sme zabezpečovali, aby administratívne procesy bežali čo najefektívnejšie a najrýchlejšie,“ uviedol na slávnostnom ukončení rekonštrukcie v stredu 26.6.2024 Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

„Je jasné, že kvalitná, bezpečná a spoľahlivá verejná doprava je pre Bratislavu nesmierne dôležitá. Posledné roky sme s Dopravným podnikom Bratislava urobili skutočne veľa preto, aby sme ju modernizovali a zatraktívnili – či už je to 150 nových autobusov, 50 hybridných trolejbusov vrátane nových 24-metrových megatrolejbusov, 4 vodíkové autobusy, 20 jednosmerných električiek, postupne do prevádzky nastupuje aj 10 nových obojsmerných električiek a obstarávame ďalších 40 nízkopodlažných električiek, podstatným detailom je doplnená klimatizácia a v neposlednom rade dôležité opravy a budovanie infraštruktúry. Som preto veľmi rád, že sme dnes úspešne sfinalizovali ďalší významný dopravný projekt, ktorým je oprava trate a modernizácia zastávok Vajnorskej električkovej radiály,“ vyhlásil primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Čo všetko sa robilo?

  • výmena viac ako 8 kilometrov opotrebovaných zvlnených koľají za nové,
  • modernizácia 14 zastávok s komfortnými vyvýšenými nástupišťami, vydláždenými bratislavskou dlažbou,
  • výsadba 57 m2 rozchodníka, ktorý je prakticky bezúdržbový, na zelenej streche prístreškov Zlaté Piesky – ide o vôbec prvé zelené prístrešky MHD v Bratislave, ktoré nám spríjemnia čakanie na združenej zastávke pre autobusy a električky,
  • osadenie 12 nových elektronických informačných tabúľ, ktoré napríklad výraznejšie zobrazujú aj mimoriadne udalosti v premávke, čím podstatne zlepšujú informovanosť cestujúcich.

„Ďakujem viceprimátorke Tatiane Kratochvílovej a všetkým, ktorí na tomto projekte pracovali, za obrovské nasadenie a tempo prác. Za skvelú spoluprácu patrí vďaka aj Bratislavskému samosprávnemu kraju a jeho predsedovi Jurajovi Drobovi. Od októbra, kedy sme s prácami začali, sa toho podarilo skutočne veľa a najťažšiu, prvú fázu opravy radiály sa podarilo dokončiť v rekordnom termíne len za približne dva mesiace. Ide o ukážkový projekt, vďaka ktorému majú dnes cestujúci modernú, bezpečnejšiu, rýchlejšiu a aj tichšiu trať,“ dodal Matúš Vallo.