Vajnory hľadajú v spolupráci so študentmi STU nové pohľady a vízie na rozvoj mestskej časti

562

V pracovných dňoch od 18.januára do 2.februára od 16.00 do 21.00 bude vo Vajnoroch pokračovať výstava prác študentov z STU v Dome kultúry Vajnory.  Prácam, ktoré sa vám budú páčiť budete môcť odovzdať svoj hlas do hlasovacej urny v Prešíku a prvé tri najlepšie práce budú ocenené.

Mestská časť si spoločne so študentami pred časom zadefinovala viaceré odborné okruhy, ktoré budú pre lokalitu užitočné. Vybrané boli vysoko aktuálne a dôležité témy, ako sú urbanizmus, rozvoj, doprava, pamiatky, technologické riešenia, zelené témy, vodozádržné opatrenia a energetika budov a stavieb.

Vajnory sú jednou z mála samospráv, ktorá sa venuje práci s univerzitami a ich študentmi, pretože tieto partnerstvá pomôžu pozerať sa na problematiku rôznych tém a rozvoj mestskej časti z rôznych pohľadov a môžu priniesť riešenia aj do budúcnosti. „Na budúcnosti územného rozvoja Vajnor nám nesmierne záleží. Chceme, aby sa ďalej moderne rozvíjali, ale zároveň si zachovali svoj jedinečný charakter dediny v meste. Preto som rád, že sa nám do návrhov vízie budúcnosti viacerých dôležitých lokalít u nás podarilo zapojiť mladých ľudí zo Slovenskej technickej univerzity, ktorí usilovne ako včeličky pracovali na štúdiách o rozvoji lokalít Nemecká dolina, Široké a Štiepnice. Študenti priniesli s otvorenou mysľou svoje návrhy, v ktorých zase my ideme hľadať inšpiráciu pre budúci rozvoj v našej mestskej časti. Budú pre nás veľmi užitočné,“ dodáva starosta mestskej časti Michal Vlček.

Zdroj: Vajnory-dedina v meste