Valentínska kvapka krvi

1112

Žiaci SPOJENEJ ŠKOLY  na Tokajíckej ulici  zareagovali na výzvu a neváhali sa zapojiť do celoslovenskej  kampane, ktorú vyhlásil Slovenský Červený kríž na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi.

Heslo kampane: „Láska lieči“ napomáha chorým ľuďom, ktorí čakajú na uzdravenie.  Dňa 10.02.2020  sme sa zúčastnili Valentínskej  kvapky krvi, podali sme pomocnú ruku a našou aktivitou sme pomohli dané heslo šíriť. Podporou a aktivitou sme prispeli k rozširovaniu darcovstva krvi, ktoré môže rozhodnúť o osude  chorého človeka a  zachrániť mu život. Žiaci neváhali a  ich odhodlanie darovať krv, prekonať samého seba,  prispieva k výnimočným skutkom a súdržnosti.