Vďaka QR kódom sa o stromoch v Starom Meste dozviete viac

817

O stromoch v správe Starého Mesta sa dozviete viac. V týchto dňoch odborníci na vybrané stromy bezpečne upevňujú štítky s názvom dreviny a QR kódom.

Špeciálne kódy po načítaní v mobilnej aplikácii komukoľvek poskytnú informácie o strome a jeho starostlivosti, zároveň poslúžia aj ako komunikačný kanál smerom k nám. Vďaka QR kódu môžete nechať odkaz – upozorniť nás, napríklad, keď niečo so stromom nie je v poriadku. Spôsob upevnenia šítkov stromom neškodí. Táto forma označovania stromov je bežná v mnohých metropolách, podobný systém označovania stromov využíva napríklad aj mesto New York či Hongkong.

Mapa zelene, rovnako ako dokument starostlivosti o zeleň a zavádzanie štítkov s QR kódmi a mapová aplikácia „Ochrana drevín – správne konania“  sú výsledkom projektu Digital Village. Staré Mesto tento projekt realizuje v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Viac sa dozviete tu: Bratislava-Staré Mesto (staremesto.sk)

Zdroj: www.staremesto.sk