Veda a Parlament/ Veda a Regióny – Výzva na prejavenie záujmu

368

Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie a Európsky parlament sa v nadväznosti na úspech predošlých iniciatív „Veda a Parlament“ „Veda a Regióny“, rozhodli rozšíriť tieto iniciatívy a presunúť ich do viacerých európskych miest a regiónov. Založili tak pilotný projekt „Veda a Parlament/Veda a Regióny 2018“, ktorý ponúka možnosť pre národných aktérov zapojiť sa do tohto projektu prostredníctvom organizácie vlastných lokálnych podujatí a podporiť tak vedu a rozvoj vo svojom regióne. 

Ak máte záujem byť súčasťou tohto projektu, zapojiť sa môžete do 25. júla 2018 prostredníctvom nižšie uvedeného linku. Komisia plánuje podporiť celkovo až 28 podujatí vo výške do 30.000 EUR.

Cieľom projektu je najmä posilniť väzby medzi vedcami a tvorcami politík, podporiť kultúru tvorby politiky založenej na dôkazoch, podporovať vzájomné porozumenie, priblížiť vedu občanom, ale aj zvýšiť dôveru ľudí vo vedu.

Podrobnosti o projekte a možnosti zapojenia sa 

Projekt ponúka dve formy podujatí:

– verejné podujatie, napr. vo forme workshopu alebo konferencie, trvajúce zhruba 1 deň, na ktorom sa stretnú lokálne záujmové skupiny s JRC expertmi, ak to je relevantné. Podujatie by malo byť otvorené verejnosti a držať sa hesla veda pre politiku.

– innovation camp, trvajúci dva až tri dni, pri ktorých sa účastníci z rôznych skupín (vedci, podnikatelia, občania, tvorcovia politík) snažia nájsť inovatívne riešenia na spoločné problémy. 

Organizátori podujatia si musia zvoliť vlastnú tému, ktorá bude zapájať vedcov aj politických činiteľov v oblasti, ktorá je v danom regióne/meste relevantná. Inšpiráciou môžu byť témy ako: Trvalo udržateľný rozvoj, Rast a zamestnanosť, Energetika a klimatické zmeny, Bezpečnosť potravín alebo Migrácia a demografia. 

Organizátori si môžu vybrať aj dva uprednosťtňujúce termíny zo štyroch ponúkaných (posledný kvartál 2018, alebo prvé tri v 2019).

Výzva je určená pre národné parlamenty, regionálne subjekty alebo administratívne celky ako napr. regióny a mestá. Tieto inštitúcie by sa podpísali kontrakt s komisiou pre dotáciu. Komisia zvažuje zapojiť miestne výskumné strediská, ktorých úlohou by bol zber a analýza dát alebo tvorba konkrétnych štúdií na základe témy podujatia.  

Výzva je otvorená do 25. júla 2018 prostredníctvom online dotazníka: https://ec.europa.eu/eusurvey/auth/login 

Bližšie informácie ohľadom projektu, ako aj kritériá projektu, sa dozviete TU.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť aj na: JRC-ISPRA-DIR-A-PROCUREMENT@ec.europa.eu