Veľké upratovanie bratislavskej reklamy pokračuje

710

V Bratislave bolo odstránených ďalších 232 reklamných zariadení – billboardov, megaboardov + 150 informačno-reklamných tabúľ a reklamných betónových skruží. Za rok 2021 ich bolo odstránených už 396.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR