Vernisáž pri príležitosti 120. jubilea narodenia Dr. Ivana Horvátha

284
Vernisáž pri príležitosti 120. jubilea narodenia Dr. Ivana Horvátha
Vernisáž pri príležitosti 120. jubilea narodenia Dr. Ivana Horvátha

Gymnázium Ivana Horvátha sa s menom významného slovenského dejateľa, právnika a spisovateľa Dr. Ivana Horvátha spája už od roku 2001. Dňa 11.1.2024 bola slávnostne otvorená výstava k 120. výročiu narodenia Dr. Ivana Horvátha.

Všetky výstavné banery škole na niekoľko týždňov zapožičalo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Výstava umožňuje nahliadnuť do života tohto významného slovenského spisovateľa, ktorý spolu s ostatnými autormi svojej generácie pomáhal formovať slovenskú literárnu scénu.

Výstava bola otvorená za prítomnosti významných hostí. Pozvanie na výstavu prijali: predseda BSK Juraj Droba, pani Jana Schillerová-Horváthová (dcéra Ivana Horvátha), Ivan Horváth naj ml. (vnuk), pani Deana Horváthová-Jakubisková (neter), bývalí riaditelia školy pán Augustín Šutta a pani Marta Jankovičová a ďalší hostia z oblasti kultúry. 

RNDr. Ľubica Krištofová z ZOS Senica predstavila rozsiahly životopis a dielo Dr. Ivana Horvátha, zatiaľ čo bývalý pán riaditeľ, pán RNDr. Augustín Šutta, sprostredkoval informáciu o tom, ako sa mu podarilo získať pre  gymnázium titul nesúci meno Dr. Ivana Horvátha. Vedecký pracovník Matice slovenskej PhDr. Lukáš Perný, PhD., predstavil dôkladnú analýzu literárnej činnosti Dr. Ivana Horvátha a emotívny príhovor dcéry Dr. Ivana Horvátha Jany Schillerovej-Horváthovej zase všetkých utvrdil v tom, aké dôležité je šíriť myšlienky humanizmu ako i životný odkaz Dr. Horvátha. Na záver mali zúčastnení možnosť vypočuť si záverečné slová jeho netere, známej slovenskej herečky a producentky, ktorá vyslovila prosbu, aby životný odkaz Dr. Ivana Horvátha nestrácal nikdy na aktuálnosti.