Viac ako 100 tisíc ľudí podpísalo petíciu za zákaz hazardu v Bratislave

1027

Počas parlamentných volieb dobrovoľníci z iniciatívy Zastavme hazard zbierali podpisy pod petíciu za zákaz kasín a herní v Bratislave. Vyzbierali 104 600 podpisov.

Petícia občanov je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby mohla samospráva spustiť proces zákazu hazardu. Súčasná legislatíva totiž požaduje, aby petíciu podpísalo minimálne 15%, teda približne 57 tisíc, oprávnených voličov v meste. Potrebný počet podpisov petícia prekonala takmer dvojnásobne. Po kontrole hárkov a overení správnosti podpisov odovzdá iniciatíva petíciu Hlavnému mestu, ktoré ju predloží na hlasovanie v mestskom zastupiteľstve.

Hlavné mesto, ako aj viaceré mestské časti a poslanci mestského zastupiteľstva už pred samotným zberom podpisov vyjadrili iniciatíve Zastavme hazard podporu. Poslanci sa zaviazali, že jej svojim hlasovaním v mestskom zastupiteľstve vyhovejú a schvália Všeobecne záväzné nariadenie o zákaze umiestnenia herní v zákonom stanovených budovách vrátane kasín.