Vicežupanka Pätoprstá: Naša župa je tretí rok príkladom pri ochrane životného prostredia

1527
Vicežupanka pre životné prostredie Elena Pätoprstá
Vicežupanka pre životné prostredie Elena Pätoprstá

Vicežupanka pre životné prostredie Elena Pätoprstá o plánoch, ako urobiť Bratislavský kraj zdravší a zelenší.

Elena Pätoprstá má na starosti zdravie Bratislavského kraja. Na konferencii Tri roky na župe vicežupanka BSK vysvetlila, ako sa Úrad správa k životnému prostrediu, čo robí a čo plánuje.

V tejto oblasti sa Bratislavský kraj zameriava na podporu trvalo udržateľného rozvoja regiónu a ochranu prírodných zdrojov. BSK spustil mapový portál mapy.bratislavskykraj.sk, kde je územný plán, stredné školy, kultúrne zariadenia, ale aj cyklotrasy či mapy lesov kraja. Župa začala s pasportizáciu drevín vo svojich vybraných areáloch s cieľom zistenia celkového kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu. Pre mestá, obce a mestské časti zorganizovala akciu Čistíme náš kraj. BSK začal s revitalizáciou malinovského parku, ktorej cieľom je vytvorenie moderného parku príťažlivého pre ľudí zo širokého okolia či z celého Slovenska, ale aktualizuje aj cyklokoncepciu, nakoľko budovaním nových bezpečných cyklodopravných trás môžeme prispieť k rozvoju nemotorovej dopravy, a tak k zlepšeniu životného prostredia. 

„Naša župa ide tretí rok príkladom pri ochrane životného prostredia a zdravia občanov v regióne. Pomáhame obciam v prevencii znečistenia ovzdušia, pitnej vody, v odpadovom hospodárstve. Pri aplikácii biologických prostriedkov poskytujeme odborné poradenstvo, mobilnú aplikáciu a spolupracujeme s dobrovoľníkmi pri monitorovaní liahnisk komárov. Spolu s odborníkmi pracujeme na podkladoch pre územný plán na ochranu lesov, povrchovej a podzemnej vody a biodiverzity. S partnermi z Rakúska realizujeme cyklolávku cez rieku Moravu.“