VIDEO: Bratislavský Dunajský park

1106

Ako by mal vyzerať Bratislavský dunajský park na petržalskom brehu Dunaja priamo od jeho tvorcov.

Ideu parku naformuloval a rozpracoval multidisciplinárny tím zložený z architektov, urbanistov, prírodovedcov, ochrancov životného prostredia a vodohospodárov.

Dostupnosť prírodného parku z úplného centra mesta a okrajov Petržalky bude doslova pár minút pešej chôdze. Už dnes sú kvality tohto územia nesporné, o čom svedčí okrem iného množstvo chránených území, vrátane území s najvyššou ochranou. Zvyšky ramennej sústavy, ktoré treba zachrániť a obnoviť, majú potenciál z tohto územia vytvoriť mimoriadne malebnú a atraktívnu rekreačnú zónu s obrovskou diverzitou divokej prírody.

 Zdroj: Petržalka; Video: RKsV MČ Petržalka