Viete, že v Rusovciach majú Rímsky dom s Hypocaustom?

1916

Dobrých správ nikdy nie je dosť, a jednu takú pre vás má aj mestská časť Rusovce. Mestská časť získala ešte v roku 2020 od Ministerstva kultúry SR sumu 10 000 Eur na podporu realizácie projektu národná kultúrna pamiatka „Dom s hypocaustom“ na Irkutskej ulici v rámci programu Obnovme si svoj dom.

Zložitý a do čias starého Ríma siahajúci vznik obce sa odráža i v množstve zachovaných významných kultúrno-spoločenských a umelecko-historických pamiatok. V roku 2002 bola v Rusovciach objavená stavba s podlahovým vykurovaním, takzvaný hypocaust z tohto obdobia a nález bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Ide o jedinú pamiatku svojho druhu na Slovensku a predstavuje unikátnu príležitosť zoznámiť sa s nálezovou situáciou na mieste.

Zároveň je príležitosťou na získanie informácií o civilnej osade, ktorá obklopovala rímsky vojenský kastel Gerulata v 1. až 4. storočí. Gerulata bola súčasťou hranice rímskeho impéria a spolu s ostatnými zariadeniami na hraniciach Rímskej ríše predstavuje sprievodcu a informačný zdroj poznatkov aj o kultúrnej trase paneurópskeho významu. O dome s hypocaustom sa v súčasnosti z archeologických výskumov vie, že mal tri miestnosti s vykurovaním, jednu bez vykurovania a najmenej dve kúreniská.

Doterajšie etapy archeologického výskumu realizované v rokoch 2002, 2016, 2017 a 2018 odkryli časť pamiatky a pokračovali v minulom roku ďalšou etapou. Výskum v roku 2020 potvrdil pokračovanie kamenného múru v lokalite, ako aj nález sídliskového objektu, pravdepodobne studne. Výskumom bol získaný aj keramický materiál z obdobia rímskeho osídlenia Rusoviec.

Je dôležité pamiatky nachádzajúce sa na území Rusoviec chrániť. Dom s hypocaustom totiž ašpiruje na zápis do svetového a kultúrneho a prírodného svetového dedičstva UNESCO.

Mestská časť preto chráni pamiatku pevným zastrešením, aby neprišlo k nenávratným škodám. Na existujúcu stojacu oceľovú konštrukciu sa namontovali drevené trámy, ktoré sa prekryli strešnou krytinou, ktorej súčasťou sú aj svetlíky za účelom presvetlenia pracovného priestoru na ďalší archeologický výskum. Zároveň sa vybudoval dažďový žľab a zvod na odvedenie dažďovej vody zo strechy na terén.

Zdroj: Rusovce