Vizualizácia historickej čerpacej stanice

1373

Návštevníci Vodárenského múzea BVS majú jedinečnú možnosť nazrieť do zákulisia významných vodárenských objektov prostredníctvom virtuálnej prehliadky. Jednou z nich je prečerpávacia stanica odpadových vôd v Zimnom prístave, ktorá v minulosti slúžila na prečerpávanie splaškov bratislavskej kanalizácie do Dunaja.

Vo virtuálnej prehliadke vám priblížia fungovanie tejto stanice, pričom sa ňou môžete poprechádzať, ako keby ste sa nachádzali priamo na mieste.

Zdroj: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.