Vo Vrakuni začína hlavné mesto s opravou na Hradskej ulici

1043

Hlavné mesto SR Bratislava plánuje začať v piatok 1.7. vo Vrakuni s opravou na Hradskej ulici v úseku od Majoránovej po Priehradnú ulicu. Predpokladané ukončenie prác je 4.9.2022.

Celkovo sa jedná o opravu cca 9700 m2 vozovky a lokálnu opravu prepadov na pešej komunikácií. Dĺžka úseku s obmedzením dopravy je cca 1,5 km.

Oprava spočíva vo výmene ložnej a obrusnej živičnej vrstvy vozovky, výškovej úprave vývodov inžinierskych sieti, vo výmene uličných vpustov, ktoré budú nahradené novými s pántovým uchytením, bude vložená nová betónová prídlažba, lokálne budú predláždené chodníky, taktiež budú predláždené dva stredové ostrovčeky v danom úseku. Bližšie informácie dostupné na www.vrakuna.sk v sekcii aktuality.

Zdroj: MČ Vrakuňa – oficiálna stránka