Voda zo studní pri Istrocheme nie je vhodná na pitie a hygienu, neodporúča sa ňou ani polievať

1017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave upozorňuje, že voda z individuálnych studní v novomestských lokalitách Mierová kolónia a Nobelova ulica je dlhodobo nevhodná na pitie a osobnú hygienu. Neodporúča ňou zalievať ani záhradky s konzumnou zeleninou či ovocím.

Vyplýva to z usmernenia, ktoré si v súvislosti s medializovanou kontamináciou podzemných vôd a pôdy pochádzajúcou z bývalého závodu Istrochem od regionálneho úradu vyžiadala mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

Na pitie, varenie, prípravu stavy a osobnú hygienu je potrebné využívať zdravotne bezpečnú vodu z kontrolovaného zdroja, teda verejného vodovodu a to isté platí aj pri polievaní záhrad. Plodiny podozrivé z kontaminácie nekonzumovať.

Do zverejnenia oficiálnych výsledkov z prieskumu enviromentálnej záťaže z Istrochemu v danej lokalite a navrhnutia a realizácie účinných sanačných opatrení, zo zdravotného hľadiska vodu z individuálnych studní z tejto oblasti považuje regionálny hygienik za dlhodobo nevhodnú na pitie i hygienu az hľadiska uplatnenia princípu predbežnej opatrnosti aj za zdravotne rizikovú“.

Čo sa týka využívania vlastných studní na závlahy a polievanie záhradiek, kontrola kvality vody z takýchto zdrojov nespadá do pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva jej používanie je na vlastné riziko majiteľov individuálnych studní.

Zdroj: Nové Mesto