Vodná veža v bratislavskom Podhradí prejde citlivou obnovou, investor je tesne pred vyhlásením architektonickej súťaže

1051

Jedna z najstarších a najhodnotnejších pamiatok v hlavnom meste – Vodná veža – má prejsť citlivou obnovou. Oznámil to magistrát s tým, že investor Vydrica Development, ktorý v bratislavskom Podhradí realizuje svoj developerský projekt, pripravil v spolupráci s mestom architektonickú súťaž. Jej cieľom je obnova areálu Vodnej veže a vytvorenie kvalitného verejného priestoru.

„Revitalizácia Vodnej veže bude plne rešpektovať jej mimoriadnu historickú hodnotu – výsledkom má byť jej oživenie, integrácia do verejného priestoru a doplnenie mestských kultúrnych inštitúcií,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Vydrica Development Zoltán Müller. Developer sa v memorande o spolupráci, ktoré podpísal s hlavným mestom v októbri 2020, zaviazal, že v súlade s plánom obnovy revitalizuje Vodnú vežu a jej okolie a vynaloží na to sumu 1,5 milióna eur.

Obnova musí podľa mesta dodržať zásady pamiatkovej ochrany, ekologických štandardov, rešpektovania hodnôt formujúcich obraz Bratislavy a zachovania verejnej dostupnosti exteriérových priestorov. „Verejný priestor v bezprostrednom okolí Vodnej veže má byť križovatkou vznikajúceho vydrického korza – predĺženej pešej promenády z historického centra mesta spolu s nábrežím Dunaja,“ informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude prirodzene dominovať v hierarchii ostatných verejných priestorov a bude dejiskom kultúrnych podujatí. Súčasťou má byť verejne dostupné archeologické nálezisko a výhľadovo sa predpokladá aj vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

V najbližších dňoch plánuje investor spustiť architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže. Súťažné zadanie a podmienky už boli konzultované s mestským Metropolitným inštitútom Bratislavy, ktorý poskytol spätnú väzbu na základe konzultácií s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, a tiež v spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto.

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza v bratislavskom Podhradí a stojí na mestských pozemkoch, patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie pamiatky na území hlavného mesta. Pamiatkari odhadujú najstarší objekt v areáli Vodnej veže na 2. až 11. storočie nášho letopočtu. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer 400 rokov až do začiatku 17. storočia.

Zdroj: TASR; Foto: Bratislava-hlavné mesto SR