Vodozádržný park Hviezdoslavov finišuje

955

Projektová dokumentácia Vodozádržného parku v Hviezdoslavove už hlási hotovo. Hlavným cieľom projektu vo Hviezdoslavove je kompletná, významná a moderná revitalizácia verejného priestoru, predovšetkým Parku P. O. Hviezdoslava, okolia obecného úradu, kultúrneho domu, resp. vnútrobloku Lipového námestia, obnova a modernizácia všetkých spevnených plôch a dlažieb v súčasnom centre obce, významné parkové a sadové úpravy, vytvorenie vodných plôch za účelom retenčných opatrení, zber dažďovej vody zo striech spomínaných budov a jej následné znovupoužitie na zavlažovanie, zefektívnenie zavlažovania pestovanej flóry v centre obce, príprava a adaptácia na klimatické zmeny či realizácia vodných prvkov. 

V súbehu s priestorom na Pažiti, kde rastie nová, veľká základná škola, či kostol s prednámestím, by tak mohol vzniknúť atraktívny, otvorený, moderný a vzdušný veľkopriestor s mnohými tzv. “zelenými” prvkami.

Malá ochutnávka Hviezdoslavova v 21. storočí.

Zdroj: Hviezdoslavov