Vodu zo studní pri Istrocheme nepoužívajte! Potvrdili to ďalšie rozbory

1513

Bratislavská vodárenská spoločnosť urobila počas prvých dvoch augustových týždňov odber a rozbor vôd z vybraných studní. Väčšina vzoriek preukázala prekročené limitné hodnoty vo viacerých ukazovateľoch.

V prípade odberov a rozborov vôd ide o poslaneckú prioritu poslancov mestského zastupiteľstva Petra Strapáka a Martina Vlačikiho. Poslanci navrhli vykonanie odberov a rozborov vôd v lokalitách Mierová kolónia, Žabí Majer, Trnávka, Nové Mesto v bezprostrednom okolí starších environmentálnych záťaží evidovaných v registri environmentálnych záťaží v Bratislave. Inými slovami ide o okolie Istrochemu.

V odobratých vzorkách boli stanovené vybrané fyzikálne a chemické ukazovatele, kovy, polárne pesticídy, nepolárne pesticídy, polycyklické aromatické uhľovodíky, chlorované fenoly, prchavé organické látky. 

Vodu zo studní nepite, nepoužívajte na varenie, prípravu stravy, či na osobnú hygienu. Nepolievajte ňou zeleninu, ovocie, ani trávnik. Používajte radšej dažďovú vodu, alebo vodu z vodovodu. Chránite tým seba aj iných. Toto budeme komunikovať smerom k užívateľom miestnych záhradiek. Zároveň chceme zistiť, koľko aktívnych individuálnych studní sa v Mierovej kolónii nachádza, pretože mestská časť žiadne studne dlhodobo nepovoľuje,“ povedal starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.

Nové Mesto však poukazuje na oveľa väčšiu „časovanú bombu“, ktorú bude musieť štát riešiť neodkladne. Je existenčne dôležité, aby sa kontaminácia neposúvala ďalej, inak hrozí, že môžu byť napadnuté zdroje pitnej vody. Nie je na čo čakať, štát musí v areáli Istrochemu zistiť, čo všetko tam znečisťuje podzemnú vody a všetky skládky, ktoré tam sú, sa musia začať likvidovať. A pre zdravie ľudí je jedno, či to vyčistí Istrochem alebo štát,“ zdôraznil starosta Kusý.

Pitná voda z verejného vodovodu je bezpečná. Problém znečistenia lokálnych studní sa pitnej vody vo verejných vodovodoch nijako netýka.

Zdroj: banm.sk