Vrakuňa má novú tribúni a osvetlenie na hlavnom ihrisku športového klubu Vrakuňa

551

Vďaka finančnej podpore Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava poskytnutej z Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, Podprogram 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave vo výške 52 607,00 eur sa mestskej časti Vrakuňa podarilo uskutočniť projekt s názvom „Vybudovanie novej tribúny a osvetlenie hlavného ihriska ŠK Vrakuňa Bratislava“, ktorého cieľom bolo zmodernizovať a zhodnotiť areál športového klubu Vrakuňa Bratislava.

Zdroj: MČ Vrakuňa