Vrecový zber separovaného odpadu bude vo všetkých mestských častiach

608

Vrecový zber triedeného odpadu z rodinných domov bude od septembra zavedený vo všetkých mestských častiach Bratislavy, v rámci tretej etapy sa zapája aj zvyšných sedem. Zároveň sa zvýši frekvencia odvozu odpadu. Celoplošným systémom sa má úroveň vytriedenia odpadov v hlavnom meste zvýšiť o 20 percent.

V deň odvozu odpadu môžu obyvatelia vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných modrých a žltých nádobách s objemom do 240 litrov. „Pracovníci budú vyberať vrecia z nádob, preto je potrebné, aby boli vrecia riadne uzatvorené. Je potrebné používať iba vrecia distribuované spoločnosťou OLO,“ upozorňuje Linda Golejová z mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu. 

Každé zapojenie do systému zberu komunálneho odpadu má nárok na jednu sadu vriec, teda dve rolky vriec na plasty a dve rolky vriec na papier, a to bez ohľadu na počet obyvateľov v rodinnom dome. Nárok na viac vriec vzniká iba tým rodinným domom, v ktorých je registrovaných viac zapojení do systému. V prípade väčšej produkcie triedeného odpadu môžu obyvatelia požiadať o ďalšie vrecia na zákazníckej linke OLO na telefónnom čísle 02/50 110 111.

OLO realizovalo aj prieskum spokojnosti, do ktorého sa zapojilo 501 zapojených domácností. Podľa viac ako troch štvrtín (76,8 percenta) je systém pohodlnejší ako zberné hniezda. Vyše 85 percent je zároveň presvedčených, že ľudia triedia takto lepšie. Analýza vzoriek odpadov zároveň potvrdila, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu „len“ jedenásť percent, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie 38 percent.

Prvá etapa nového spôsobu zberu papiera a plastu zbieraného spolu s kompozitnými a kovovými obalmi formou vrecového zberu odvozom spred rodinných domov bola spustená v auguste 2020 v siedmich mestských častiach. Od februára 2021 bol systém zavedený v ďalších troch mestských častiach, od septembra sa pridáva aj zvyšných sedem.

Zdroj: TASR