Vrecový zber triedeného odpadu prináša čistejší materiál

937

V posledných dňoch sa hlavné mesto poriadne hrabali v odpade a to preto, aby zistili efektivitu triedeného zberu z rodinných domov. Čo presne analýza odpadu ukázala? V rámci novo zavedeného vrecového zberu je znečistenie odpadu len 11 %, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38 %.

Aby sa predišlo nedorozumeniu, nemusíte mať obavy, že téglikom vyhodeným do žltého vreca, v ktorom necháte zvyšok od jogurtu, zničíte budúcnosť planéty. Pod znečistením sa myslí to, že sa v nádobe na triedený odpad nachádza odpad, ktorý tam vôbec nepatrí.

Ako potvrdzuje aj analýza, pri zberných hniezdach sa obzvlášť často stávalo, že v nádobách skončil nesprávny odpad. Je to pochopiteľné. Pri zberných hniezdach sa často opakoval scenár, že niekto prichádza na kontajnerové stojisko napríklad s vytriedeným papierom, no modrý kontajner na papier je preplnený, zväčša kvôli nedôslednému stlačeniu krabíc, prípadne fliaš, ak ide o plast a tak vytriedený papier napokon skončí v nesprávnom kontajneri. Nie je výnimkou, že v kontajneroch na triedený odpad skončil častokrát aj komunálny alebo nadrozmerný odpad.

Pri vrecovom zbere však tieto príčiny strácajú svoje opodstatnenie a v našich vlastných vreciach končí takmer výhradne odpad, ktorý tam skutočne patrí.

Vrecový systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov je pilotne zavedený v mestských častiach Vajnory, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka, Staré Mesto, Devínska Nová Ves a Devín len od augusta, no už po tak krátkej dobe prináša pozitívne výsledky.

Čo patrí do žltého, čo do modrého a čo do čierneho komunálneho vreca, zistíte TU.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR