Všímajte si nové dopravné značky v Horskom parku

1584

Pred vyše mesiacom Staré Mesto v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava a občianskymi aktivistami zmenili časť Horského parku na obytnú zónu. V lokalite definovanej ulicami Nekrasovova – Lesná – Novosvetská sa zmenili dopravné pravidlá, oblasť sa stala priateľskejšou a bezpečnejšou pre peších. Je tu zakázané parkovanie a rýchlosť prechádzajúcich áut je výrazne obmedzená.

Že ide o obytnú zónu, o tom informujú dopravné značky. Po mesiaci sa však ukazuje, že nie všetci vodiči vedia, čo tieto značky znamenajú a v oblasti nového Korza Horský park parkujú. Mnohí sa tohto omylu dopúšťajú nevedomky, zmenu pravidiel nezaregistrovali a osadené značky prehliadli.

Staré Mesto preto iniciovalo akciu, ktorá by mala situáciu sprehľadniť. Spolu s hlavným mestom SR Bratislava oslovili štátnu a mestskú políciu, aby v priebehu tohto týždňa dohliadli v zóne na dodržiavanie pravidiel. Nezorientovaných vodičov poučia, usmernia a vysvetlia im význam nového dopravného značenia.

Sankcie sa udeľovať nebudú. Cieľom je zvýšiť informovanosť o tom, čo je obytná zóna a aké pravidlá v nej platia.

Ako osadenie tejto značky mení tvár miesta?

  • Obmedzuje rýchlosť vozidiel na 20 km/h.
  • Určuje zákaz státia. Na komunikácii nie je dovolené parkovanie a povolené ho nemajú ani rezidenti.
  • Chodci (rodiny, deti aj zvieratá) môžu využívať celú šírku vozovky, teda nielen jej pravú stranu. Ale pozor, sú zároveň povinní umožniť prechádzajúcemu vozidlu bezpečný prejazd.
  • Označuje miesto priateľské pre peších, cyklistov aj zvieratá, vhodné na bezpečnú rekreáciu a trávenie voľného času.

Zdroj: Staré Mesto