Všimli ste si nové smetné koše v Starom Meste?

1557

V Starom Meste vymenili 16 starých smetných nádob za nové a ošetrené antigrafitovým náterom.

A čo bude so starými košmi? Pracovníci komunálneho podniku ich dôkladne vyčistia, následne ich ošetria antigrafitovým náterom a koše tak budú pripravené na opätovné použitie.

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR