Výber správnej strednej školy odštartuje tvoju kariéru. Pozývame vás na Dni otvorených dverí stredných škôl

1142

Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 54 stredných škôl, čiže deviataci základných škôl si naozaj majú z čoho vyberať. Práve toto je obdobie, kedy začínajú uvažovať, čo ďalej, kam budú smerovať ich kroky. Niektorí vedia svoje povolanie od malička, ale iní si to potrebujú ujasniť, všetko preskúmať.

Produkcia videa: SPŠE Hálova 16 v spolupráci s BSK

Na to sú ideálne Dni otvorených dverí, ktoré školy organizujú niekoľkokrát do roka. Privítajú vo svojich priestoroch možno aj svojich budúcich študentov, ktorí zistia podrobnosti o štúdiu, odboroch, úspechoch, mimoškolských aktivitách. Pozývame vás na Dni otvorených dverí župných stredných škôl.

Gymnázium Karola Štúra Modra, 2. februára 2023
Gymnázium J. Papánka, 30. januára 2023, od 13:00
Gymnázium I. Horvátha, 8. decembra 2022
Gymnázium Hubeného 23 BA, 7. decembra 2022, od 8.15 do 13.45
Gymnázium A. Einsteina BA, 6. decembra od 13:00-18:00
Gymnázium Senecká 2, Pezinok, 19. decembra 2022
Gymnázium A. Bernoláka Senec, 24. novembra 2022 – pre 8. a 9. roč. ZŠ J. G. Tajovského Senec, 25. novembra 2022 – pre 8. a 9. roč. ostatných ZŠ zo Senca a okolia, 9. februára 2023 – pre 5. roč. ZŠ – žiaci, 9. februára 2023 o 17:00 hod. pre rodičov piatakov ŠpMND a Gym, Teplická 7, 8. februára 2023, ZŠ a Gym s VJM, Dunajská 13, 10. februára 2023
Hotelová akadémia Mikovíniho 1, 1. decembra 2022, od 9:00 do 14:00
SOŠ gastr. a hotel. služieb Farského 9, 17. januára 2023, od 09:00 do 14:00
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Na pántoch, 7. decembra 2022, od 9:00 do 15:00, 14. februára 2023, od 9:00 do 15:00
OA Nevädzova 3, 17. februára 2023, od 8.00 do 12.00
OA Račianska 107, 17. februára 2023
OA Dudova 4, 1. decembra 2022, od 8:30 do 14:00, 7. februára 2023, od 8:30 do 14:00
SOŠ podnikania a služieb Myslenická 1 Pezinok, 24. novembra 2022, 8. decembra 2022, 8. februára 2023
SOŠ podnikania Strečnianska 20, 28. novembra 2022, 6. februára 2023
SOŠ pedagogická Bullova 2, 6. februára 2023 o 14:00
SOŠ beauty služieb, Račianska 105 BA, 30. novembra 2022, od 10:00 do 16:00
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 14. februára 2023
Konzervatórium Tolstého 11, 21. januára 2023, 1. apríla 2023
Tanečné konzer. E. Jaczovej Gorazdova 20, 27. januára 2023, od 14:00 do 18:00
ŠUP Jozefa Vydru Dúbravská cesta 11, 25. novembra 2022, 3. marca 2023
SPŠ elektrotechnická Hálova 16, 19. januára 2023, 9. februára 2023, 9. marca 2023
SPŠ strojnícka Fajnorovo nábrežie, 15. februára 2023
SPŠ dopravná Kvačalova 20, 8. februára 2023
SPŠ stavebná a geodetická Drieňová 35, 7. februára 2022
SOŠ elektrotechnická Rybničná 59, 24. novembra 2022, od 8:00 do 16:00
SOŠ inform. technológií Hlinická 1, 29. novembra 2022, 08:00 do 15:30
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50, prezenčne – 15. decembra 2022, 25. januára 2023, online – 1. decembra 2022, 12. januára 2023
SOŠ vinársko-ovocinárska Kostolná 3 Modra, 13. decembra 2022, od 8:00 do 17:00
SOŠ dopravná Kvačalova 20, 20. decembra 2022, 15. februára 2023
SOŠ technická Vranovská 4, 25. januára 2023, 14. februára 2023
SOŠ automob. a podnikania Kysucká 14 Senec, 1. decembra 2022, 9. februára 2023
SZŠ Záhradnícka 44, 25. novembra 2022, od 10:00 do 14:00, 10. februára 2023, od 10:00 do 14:00
SZŠ Strečnianska 20, 1. februára 2023, od 08:00 do 16:00
Spojená škola Pankúchova 6, 29. novembra 2022
Spojená škola Ostredkova 10, 3. februára 2022
Spojená škola Tokajícka 24, 13. februára 2023
Spojená škola SNP 30 Ivanka pri Dunaji, 9. decembra 2022, 10. decembra 2022, 6. februára 2023, 28. februára 2023, 23. marca 2022

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!