Vyhliadkové koleso „vytočilo“ finančnú pomoc pre ZŠ Matky Alexie. Z výťažku zo vstupného nakúpi škola pomôcky na vyučovanie matematiky unikátnou metódou

1378

Časť zisku zo vstupného na vyhliadkové koleso v Starom Meste poputuje do základnej školy Matky Alexie na Palackého ulici. Šek v hodnote 500 eur odovzdala spoločnosť Tour4U riaditeľke základnej školy Monike Vaškovej. Peniaze použije škola na nákup pomôcok na inovatívnu výuku matematiky Hejného metódou.

Myšlienka podporiť neúspešných žiadateľov o dotácie z dotačnej schémy Starého Mesta vzišla z iniciatívy starostky mestskej časti Zuzany Aufrichtovej.

„Objem finančných prostriedkov v dotačných výzvach je, žiaľ, obmedzený, hľadala som preto spôsob, ako kvalitné projekty podporiť inak,“ vysvetlila Z. Aufrichtová. „Práve preto som využila ponuku prevádzkovateľa vyhliadkového kolesa, ktorý chcel časť zo vstupného venovať na dobrý účel. Navrhla som mu, aby obdaroval jedného z neúspešných žiadateľov,” upresnila Z. Aufrichtová.

Základná škola Matky Alexie využíva progresívny prístup k vyučovaniu matematiky, ktorý by bolo dobré aplikovať aj na ďalších základných školách. Tento projekt skončil tesne pod čiarou v dotačnej výzve Starého Mesta a práve preto sa rozhodli výťažok venovať tejto škole.

Finančný dar v hodnote 500 eur pochádza zo vstupného získaného prevádzkou vyhliadkového kolesa na Vajanského nábreží. Pomôcky na výuku matematiky Hejného metódou sú totiž pomerne nákladné a škola by si ich nemohla dovoliť v takom počte, ako teraz. Školenie na vyučovanie matematiky Hejného metódou absolvovali učiteľky 1. stupňa ZŠ Matky Alexie minulý školský rok, od 2. septembra 2020 už triedy nabehli na riadnu výuku. 

Zdroj: Staré Mesto