Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu

678
[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“3.27.2″ custom_padding=“0px|||||“][et_pb_row _builder_version=“3.27.2″ custom_padding=“5px|||||“][et_pb_column _builder_version=“3.27.2″ type=“4_4″][et_pb_text _builder_version=“3.27.2″ hover_enabled=“0″]

Dovoľujeme si Vás osloviť s aktuálnou ponukou akreditovaného vzdelávacieho programu pre kontrolórov v samospráve (základný kurz):

 „Výkon kontroly vo verejnej správe s dôrazom na územnú samosprávu“

Začíname 3. októbra 2019

  • Cieľ kurzu: poskytnúť odborné vzdelávanie širšieho zamerania pre kontrolórov verejnej správy. Po jeho absolvovaní účastníci získajú komplexný prierez vedomostí a teoretických znalostí spolu s praktickými príkladmi z praxe od skúsených lektorov pre zabezpečenie potrebných činností kontrolóra.
  • Organizuje: Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Úradom vlády SR, Ministerstvom financií SR, Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave,  Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR a s ďalšími stavovskými organizáciami.

Hlavné témy:

  • Všeobecný úvod do problematiky verejnej správy a vnútorná kontrola v územnej samospráve
  • Systém kontroly v SR a transparentná verejná správa
  • Finančná kontrola v podmienkach územnej samosprávy
  • Rozpočtové pravidlá verejnej správy a územnej samosprávy
  • Rozpočet obce a VÚC, zásady rozpočtového hospodárenia, rozpočtové provizórium
  • Záverečný účet obce a VÚC
  • Nakladanie s majetkom vo verejnej správe
  • Kontrola v oblasti finančných prostriedkov z fondov EÚ

Dĺžka štúdia od 3.10.2019 do 26.3.2020

Kontakt:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava,

Mgr. Jarolím Hraško, tel. 02/6729 5165, 0911 695 747, jarolim.hrasko@euba.sk,

Ďalšie informácie: https://www.euba.sk/sluzby/specializovane-modularne-vzdelavanie-pre-     

kontrolorov

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]