Vyskúšajte viac ako tisícku cykloturistických trás v Bratislavskom kraji

3317

Možností ako objavovať krásy nášho okolia a spoznávať jedinečné prírodné bohatstvo, unikátnu históriu, či vynikajúcu gastronómiu je viacero. Jednou z nich je z bicykla. Využiť pritom môžete 1103 km cykloturistických trás, ktoré sa v niektorých častiach prelínajú aj s cyklodopravnými trasami. Práve v posledných rokoch badať citeľný nárast cyklotrás a preorientovávanie sa z cykloturistiky na cyklodopravu.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) patrí medzi fanúšikov cyklistickej dopravy a podporuje ju. Je ekologická, nestojí v kolónach a plusom je, že sa dá využiť za účelom prepravy do práce, školy, ako aj v rámci už spomínaného voľného času.

Práve na podporu oblasti „Zvyšovania atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy“ (cykloinfraštruktúry) inicioval Bratislavský kraj v roku 2017 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) realokáciu finančných prostriedkov pre územie Bratislavského kraja vo výške 13 000 000 eur. V rámci tohto programu boli napríklad zrealizované dva projekty na budovanie cyklotrás za takmer 500 000 eur. 

Momentálne má kraj schválených osem projektov budovania cyklotrás za viac ako päť miliónov eur. S ich realizáciou sa ráta v rokoch 2020 – 2021. Zároveň je sedem projektov v celkovej hodnote takmer 4,7 milióna eur v schvaľovacom procese. Tieto projekty, financované prostredníctvom IROP, sú podávané a realizované zo strany miest, mestských častí a obcí Bratislavského kraja.

Nadšenci cykloturistiky si od minulého roka môžu vďaka BSK užívať novú cyklotrasu JURAVA II (Vajnory – Ivanka pri Dunaji). Je dlhá 4 km a náklady na výstavbu dosiahli približne 760 000 eur. BSK každoročne financuje aj údržbu cyklotrás za približne 35 000 eur.

Do budúcna pripravuje BSK viaceré významné projekty zamerané práve na rozširovanie siete cyklotrás na území Bratislavského kraja. Najvýznamnejším projektom je projekt výstavby cyklolávky Vysoká pri Morave – Marchegg, kde bola v januári 2019 podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Celkový rozpočet projektu je vo výške takmer šesť miliónov eur a z toho rozpočet Bratislavského kraja predstavuje približne 2,7 milióna eur.

Mapu všetkých cyklotrás v kraji aj s popisom nájdete tu:
http://ba.cykloportal.sk/