Výsledky druhej výzvy iniciatívy WiFi4EU

352

Európska komisia (EK) oznámila výsledky v poradí druhej výzvy na predkladanie návrhov iniciatívy WiFi4EU, ktorá prebiehala od 4. do 5. apríla. Dokopy 3400 miest a obcí získa poukazy v hodnote 15.000 EUR na pokrytie nákladov na inštaláciu bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách, vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, zdravotných stredísk, verejných parkov alebo námestí. Celkový rozpočet na túto výzvu bol 51 miliónov EUR. Prihlášky pochádzali zo všetkých krajín zúčastnených na programe, konkrétne z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. 

Registrácia obcí a miest bola podľa princípu „kto prvý príde, ten prvý berie“. Po hodnotení žiadostí Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA), ktorá je zodpovedná za implementáciu programu WiFi4EU, uverejnila zoznam víťazných obcí. Do nasledujúceho týždňa dostane každý žiadateľ individuálne oznámenie o výsledkoch výzvy. Po oznámení je nutné, aby obce podpísali dohodu o grante, ktorá je k dispozícii na portáli WiFi4EU. Následne budú môcť obce uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou poskytujúcou služby WiFi, ktorá zriadi hotspoty WiFi4EU vo verejných priestoroch, a tak využijú svoj poukaz. 

Obce, ktoré dostali poukaz v jednej výzve, sa už nemôžu zapojiť do ďalších výziev. Obce, ktoré neboli úspešné, sa oň môžu znova pokúšať v budúcich výzvach. Do konca roku 2020 sa budú organizovať ďalšie dve výzvy, z ktorých jedna bude ešte v tomto roku.

Z Bratislavského kraja boli podporené nasledujúce obce: 

Blatné

Bratislava – mestská časť Dúbravka 

Bratislava – mestská časť Karlova Ves 

Bratislava – mestská časť Rača 

Bratislava – mestská časť Rusovce 

Bratislava – mestská časť Ružinov

Bratislava – mestská časť Vrakuňa

Gajary

Hrubá Borša

Kostolná pri Dunaji

Kráľová pri Senci

Malacky 

Malé Leváre 

Miloslavov

Nová Dedinka

Pezinok

Reca

Šenkvice

Veľké Leváre 

Veľký Biel

Viničné

Zálesie 

Zohor

Víťazom gratulujeme!

FOTO: European Commision