Vysokoškoláci, pozor!

318

Cieľom súťaže „Youth4Regions Media Programme“ je podporiť záujem študentov žurnalistiky o informovanie verejnosti o konkrétnych projektoch spolufinancovaných z fondov EÚ ako aj priblížiť EÚ mladým ľuďom. Európska komisia na základe výsledkov súťaže umožní jednému študentovi z každého členského štátu EÚ zúčastniť sa mediálneho pokrytia Európskeho týždňa regiónov a miest. Je to jedinečná príležitosť pre študentov vysokých škôl, ktorí si budú môcť vyskúšať prácu novinára akreditovaného pri hlavnej udalosti európskej kohéznej politiky konajúcej sa 8.-11. októbra 2018. Súčasťou prihlášky môže byť krátky článok (400-1000 slov) alebo aj krátke video (2-3 minúty) zamerané na konkrétny projekt z jedného z fondov kohéznej politiky. Viac o podmienkach účasti a registračný formulár nájdete na tomto odkaze. Konečný termín pre podávanie prihlášok je 29. júna 2018. 

Okrem toho sa vysokoškoláci môžu zapojiť aj do blogovacej súťaže, ktorá je súčasťou kampane #EUinmyRegion. Cieľom je napísať príspevok v akomkoľvek jazyku EÚ o  projekte spolufinancovanom EÚ a to do 31. augusta. Traja víťazi budú pozvaní do Bruselu na 3 týždňový tréning zameraný na mediálnu a komunikačnú prácu v EÚ. Bližšie informácie o súťaži nájdete na tomto odkaze.